Danh bạ điện thoại, email Quận ủy, Mặt trận - Các đoàn thể.
Cập nhật lúc: 06:39 - 15/09/2014 Lượt xem: 5672

Danh bạ điện thoại, thư điện tử Quận ủy, Mặt trận - Các đoàn thể.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đ. thoại cơ quan

Điện thoại

di động

Hộp thư

1

Võ Công Chánh

Bí thư Quận ủy

3.769211

 

0905.026099

 

chanhvc@danang.gov.vn

2

Dương Thành Thị

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND quận

3.842182

0913.401889

thidt@danang.gov.vn

3

Lưu Thị Hiền

Trưởng Ban

Tổ chức QU

3.765819

0983.554253

hienlt@danang.gov.vn

4

Nguyễn Hữu Tịnh

Chủ nhiệm

UBKT  QU

3.765826

0906.517557

tinhnh@danang.gov.vn

5

Hoàng Thị Hải Yến

Chủ tịch UBMTTQVN

quận

3.845100

0905.104325

yenhth1@danang.gov.vn

6

Huỳnh Sự

Trưởng Ban

Tuyên giáo QU

3.841604

0914.035470

suh@danang.gov.vn

7

Hà Thúc Liêu

Trưởng Ban Dân vận QU

3.765113

0905.152113

lieuht@danang.gov.vn

8

Ông Văn Dũng

Chánh VP

Quận ủy

3.841601

0905.116404

dungov@danang.gov.vn

9

Lê Chí Thành

Chủ tịch LĐLĐ

 

0925555666

thanhlc@danang.gov.vn

10

Phan Công Bằng

Bí thư Đoàn Thanh niên

3.845200

0914076655

bangpc@danang.gov.vn

11

 Hồ Văn Trung

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

3.765619

0988.408776

trunghv@danang.gov.vn

 
 
 
 

TT

Đơn vị

Hộp thư

Điện thoại

01

Quận ủy Liên Chiểu

quanuylienchieu@danang.gov.vn

3.731088

02

Văn phòng Quận ủy 

vanphongqulc@danang.gov.vn

3.731088

03

Ban Tổ chức Quận ủy

bantochucqulc@danang.gov.vn

 

04

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

ubktqulc@danang.gov.vn

 

05

Ban Tuyên giáo Quận ủy

bantuyengiaoqulc@danang.gov.vn

 

06

Ban Dân vận Quận ủy

bandanvanqulc@danang.gov.vn

 

07

Ủy ban MTTQVN

mattranlienchieu@danang.gov.vn

3.845100

08

Hội Nông dân

nongdanlienchieu@danang.gov.vn

3.845241

09

Liên đoàn Lao động

congdoanlienchieu@danang.gov.vn

3.841721

10

Hội LHPN

phunulienchieu@danang.gov.vn

3.845201

11

Hội Cựu chiến binh

hoiccblienchieu@danang.gov.vn

3.841712

12

Quận Đoàn

quandoanlienchieu@danang.gov.vn

3.845200

 
 
Tin cùng chuyên mục 
Liên kết web Liên kết web