Danh bạ điện thoại, email Quận ủy
Cập nhật lúc: 06:39 - 15/09/2014 Lượt xem: 16285


* LÃNH ĐẠO QUẬN ỦY

 

1. Ông: Nguyễn Hà Bắc - TUV, Bí thư Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.769.211

DĐ: 0905.131.555

Email: bacnh@danang.gov.vn

 

2. Ông: Đặng Ngọc Nhân - Phó Bí thư TT Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.

DĐ:  0905.174.474

Email: nhandn@danang.gov.vn

 

3. Ông: Nguyễn Đăng Huy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.765.959

DĐ: 0983.443.340

Email: huynd3@danang.gov.vn

 

 

* VĂN PHÒNG QUẬN ỦY

 

1. Ông: Đặng Minh Trí - QUV, Chánh Văn phòng Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.841.601

DĐ: 0947.296.796

Email: tridm@danang.gov.vn

 

2. Ông: Trương Văn Dũng - Phó Chánh Văn phòng Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.841.602

DĐ: 0905.557.556

Email: dungtv3@danang.gov.vn

 

3. Bà: Mai Thụy Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.841.602

DĐ: 0905.350.354

Email: trangmtt@danang.gov.vn

 

* BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY

 

1. Ông: Nguyễn Thanh Chương - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.733.546

DĐ: 0905.026.628

Email: chuongnt@danang.gov.vn

 

2. Bà: Lê Thị Hằng - Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.733.546

DĐ: 0902.985.225 

Email: hanglt3@danang.gov.vn

 

3. Ông: Phan Châu Tuấn - Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.733.546

DĐ: 

Email: @danang.gov.vn

 

* BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

 

1. Bà: Hoàng Thị Hải Yến - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.841.604

DĐ: 0905.104.325

Email: yenhth1@danang.gov.vn

 

2. Ông: Nguyễn Ẩn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.765.825

DĐ: 0905.188.409

Email: ann1@danang.gov.vn

 

3. Ông: Hồ Văn Trung - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.841.604

DĐ: 0988.408.776

Email: trunghv@danang.gov.vn

 

* ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY

 

1. Ông: Nguyễn Văn Cường - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.765.826

DĐ: 0914.061.774

Email:cuongnv2@danang.gov.vn

 

2. Ông: Huỳnh Ngọc Sơn - QUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.772.963

DĐ: 0905.273.726

Email:

 

3. Bà: Hồ Thị Ngọc Yến - Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.730.811

DĐ: 0905.444.728

Email:yenhtn2@danang.gov.vn

 

* BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY

 

1. Bà: Phan Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban Dân vận Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.765.113

DĐ: 0988.408.814

Email: hanhpth2@danang.gov.vn

 

2. Ông: Huỳnh Văn Lãm - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.765.113

DĐ: 0905.065.466

Email: hanhpth2@danang.gov.vn

 

3. Ông: Phạm Hồng Quang - Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy

ĐTCQ: 0236 3.765.113

DĐ: 0913.417.979

Email: quangph@danang.gov.vn

 





Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 5 7 9 0 5 1
Hôm nay: 4.376
Hôm qua: 13.082
Tuần này: 33.456
Tháng này: 483.644
Tổng cộng: 16.579.051
Đăng nhập