Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023
Cập nhật lúc: 16:21 - 14/03/2023 Lượt xem: 1024


Sáng 14/3, Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng" và các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy.

Quang cảnh hội nghị

Tại đây, các đại biểu được nghe Giảng viên cao cấp - PGS, TS Ngô Văn Minh, Trưởng khoa Khoa Dân tộc và Tôn giáo Học viện Chính trị khu vực III báo cáo các chuyên đề gồm: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố" gắn với Đề án "Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, phù hợp với lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030"…

Giảng viên cao cấp - PGS, TS Ngô Văn Minh, Trưởng khoa Khoa Dân tộc và Tôn giáo Học viện Chính trị khu vực III báo cáo tại hội nghị

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam Phạm Minh, hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa; những nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới, con người mới.

Bí thư Đảng ủy phường Phạm Minh phát biểu

Qua đó, giúp việc học tập, làm theo Bác Hồ và nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên; đồng thời, hướng cán bộ, đảng viên không ngừng phát huy những phẩm chất, nhân cách con người Đà Nẵng có lối sống tốt đẹp thông qua những cách làm mang tính thực tiễn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; góp phần xây dựng nền văn hóa mang tính đặc trưng, riêng biệt của địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo phường tặng hoa cảm ơn báo cáo viên

Kim Hiếu.  

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 5 8 8 2 2 1
Hôm nay: 13.546
Hôm qua: 13.082
Tuần này: 42.626
Tháng này: 492.814
Tổng cộng: 16.588.221
Đăng nhập