Liên Chiểu: tăng cường phát triển đảng viên giai đoạn 2023-2025
Cập nhật lúc: 15:57 - 24/02/2023 Lượt xem: 1198


Thời gian qua, Quận ủy Liên Chiểu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, chú trọng về số lượng lẫn chất lượng phát triển đảng viên. Các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn quận xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức đảng trên địa bàn quận chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên. Công tác tạo nguồn, biểu dương nhân tố tích cực, ưu tú trong các phong trào của địa phương để phát triển đảng còn hạn chế. Số lượng tổ dân phố không có đảng viên còn khá cao, ảnh hưởng lớn đến  công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quận.

Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên

Để tạo nghuồn và phát triển đảng viên trong thời gian đến, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng về công tác phát triển đảng viên, xem công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Làm tốt công tác này để Đảng thật sự thu hút được những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất về phẩm chất, năng lực, trí tuệ trong các tầng lớp nhân dân, làm tăng thêm uy tín, trí tuệ của Đảng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quận ủy Liên Chiểu mở lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2023

Muốn vậy, các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng… nhằm giúp quần chúng xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng, kịp thời ngăn chặn những người cơ hội đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chú trọng việc thông qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao và qua phong trào thi đua yêu nước của quần chúng ở cơ sở để bồi dưỡng, rèn luyện người vào Đảng. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc chủ động phát hiện, giới thiệu người vào Đảng và trách nhiệm trước chi bộ về hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, về chất lượng của người vào Đảng trước khi kết nạp.

Tập trung phát triển Đảng viên theo chỉ tiêu cụ thể

Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể từ quận đến các chi đoàn, chi hội  cần hết sức quan tâm công tác giới thiệu đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Có kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội và chi đoàn, chi hội dưới cơ sở, gắn liền với việc  tìm tòi, đổi mới phương thức, cách thức hoạt động. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường công tác vận động, tập hợp quần chúng vào tổ chức, thông qua các phong trào, các hoạt động để phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Đồng thời có kế hoạch phân công cấp ủy viên, thành viên mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, giúp đỡ và giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên cho từng chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Đảng ủy các phường chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên, cán bộ, hội viên hội LHPN, hội Nông dân. Chú ý các đối tượng quần chúng là tổ trưởng dân phố; trưởng, phó ban công tác mặt trận, đoàn viên, hội viên ưu tú của các tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng dân quân, dân phòng,  bảo vệ dân phố, dự bị động viên; giáo viên, học sinh, sinh viên. Quan tâm phát triển đảng viên là lực lượng dự bị động viên và đồng bào có đạo. Riêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên" giai đoạn 2023 - 2025 và hằng năm giới thiệu ít nhất 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Để cụ thể hóa thành chương trình hành động, Thường trực Quận ủy cũng đã giao cho Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Quận ủy về tăng cường phát triển đảng viên trên địa bàn quận giai đoạn 2023 - 2025 do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm Trưởng ban và tham mưu giao chỉ tiêu phát triển đảng đối với từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Quận ủy cũng đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2025 tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên đầu năm và phấn đấu 90% tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên.

H. Nghĩa  

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 7 0 1 5 6 6
Hôm nay: 8.646
Hôm qua: 17.019
Tuần này: 58.921
Tháng này: 112.881
Tổng cộng: 16.701.566
Đăng nhập