Tham vấn ý kiến dự thảo lần 3 Quy hoạch phát triển KT-XH thành phố trên địa bàn quận Liên Chiểu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cập nhật lúc: 09:55 - 05/01/2022 Lượt xem: 655
 

Thực hiện Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt chi tiết nội dung và dự toán kinh phí lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND quận Liên Chiểu đã triển khai phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Dự thảo "Đánh giá thực trạng và định hướng tổ chức không gian phát triển KTXH của thành phố Đà Nẵng trên địa bàn quận Liên Chiẻu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" và thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo đúng tiến độ UBND thành phố quy định. Đến nay, UBND quận đã hoàn chỉnh Dự thảo lần 3.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 7130/UBND-SKHĐT ngày 21/10/2021 về việc điều chỉnh tiến độ lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND quận Liên Chiểu tổ chức tham vấn ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trực thuộc thành phố về nội dung đề xuất tích hợp quy hoạch không gian phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên địa bàn quận Liên Chiểu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND quận kính đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, quý lãnh đạo, cơ quan, đơn vị quan tâm, đóng góp, tham gia ý kiến để địa phương hoàn chỉnh dự thảo (được đính kèm).

Mọi sự góp ý gửi về UBND quận Liên Chiểu, thông qua phòng Tài chính - Kế hoạch quận trước ngày 10/01/2022 (địa chỉ: số 168 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hoặc gửi về email tckhlc@danang.gov.vn, số điện thoại Lê Văn Lộc - Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch quận Liên Chiểu 0905.177.043).

Vậy UBND quận kính gửi các chuyên gia, nhà khoa học, quý lãnh đạo cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý dự thảo./.

- Công văn số 2647/UBND-TCKH ngày 27/12/2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc Tham vấn ý kiến dự thảo lần 3 Quy hoạch phát triển KT-XH thành phố trên địa bàn quận Liên Chiểu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

TẢI VỀ

 

BẢN THẢO LẦN 3: THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050:

TẢI VỀ

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 9 5 8 6 6 4
Hôm nay: 3.051
Hôm qua: 4.938
Tuần này: 0
Tháng này: 86.891
Tổng cộng: 12.958.664
Đăng nhập