Quận ủy Liên Chiểu Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)
Cập nhật lúc: 07:55 - 04/12/2021 Lượt xem: 396


Sáng ngày 3/12, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng), tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy, gắn với Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Thành ủy.


Chủ trì hội nghị

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Đảng bộ quận Liên Chiểu đã đạt được những kết quả quan trọng. Quận ủy, Ban thường vụ (BTV) Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết cơ bản đạt yêu cầu; kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cưởng vai trò trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên nhiều mặt được nâng lên.


Ông Nguyễn Thanh Chương – Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)

Trong công tác tổ chức cán bộ, Quận ủy đã có những Nghị quyết, chủ trương sắp xếp lại, tinh giản, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy, chất lượng của đội ngũ cán bộ. Từ tháng 01/2008 đến nay, BTV Quận ủy đã thực hiện điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử trong quy hoạch 274 lượt cán bộ; trong đó có 79 cán bộ nữ và 91 cán bộ trẻ; chỉ đạo UBND quận tổ chức thi tuyển và đề nghị bổ nhiệm qua thi tuyển 26 vị trí lãnh đạo, quản lý tại các phòng, ban đơn vị sự nghiệp; tuyển dụng 324 công chức, viên chức... Về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, BTV Quận ủy đã ban hành Quy định 09-QĐi/QU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đứng đầu các cấp; Quy định số 05-QĐi/QU về giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Báo cáo 15 năm cũng đã tập trung đánh giá công tác lãnh đạo của Quận ủy, BTV Quận ủy đối với hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; đối với hoạt động của HĐND; UBND; các cơ quan tư pháp; đối với hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Hội nghị tổng kết đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.


Ông Nguyễn Nhường – Phó Chủ tịch UBND quận báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU

Trong khuôn khổ hội nghị, Quận ủy đã tổng kết đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy, gắn với Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Thành ủy. Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố và 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU ngày 30/10/2016 của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch đất đai; xử lý nhà và công trình xây dựng trái phép trên địa bàn quận Liên Chiểu, quận đã đạt nhiều kết quả nhất định. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố, Quận ủy Liên Chiểu đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xử lý nhà và công trình xây dựng trái phép trên địa bàn (nhất là tại các vùng đã công bố quy hoạch) một cách thường xuyên và quyết liệt; chỉ đạo thành lập các Tổ giám sát về xây dựng trái phép, có nhiệm vụ nắm bắt địa bàn đã được phân công theo dõi, vận động nhân dân chấp hành chủ trương; đồng thời chỉ đạo UBND quận tập trung kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến trật tự giao thông vỉa hè. Trong 05 năm qua, UBND quận đã ban hành 18 Kế hoạch triển khai về trật tự đô thị; kiểm tra xử lý và thu giữ trên 2.800 bảng hiệu, pano, áp phích, gần 500 dù, bạt, lều tạm; xử lý trên 1.300 trường hợp lấn chiếm vỉa hè; phạt hành chính trên 500 trường hợp, số tiền trên 400 triệu đồng. Đồng thời tiến hành xử lý tháo dỡ 348 ki-ốt, container giao dịch bất động sản trái phép; xử lý tháo dỡ 761 công trình xây dựng trái phép. Từ tháng 11/2016 đến tháng 9/2021, cơ quan chức năng của quận đã kiểm tra, lập biên bản và đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 117 trường hợp  vi phạm về trật tự xây dựng, tổng xử phạt trên 1,9 tỷ đồng; xử lý kịp thời 25 trường hợp đổ đất nông nghiệp không đúng quy định, 10 trường hợp đổ giá hạ xà bần vi phạm quy định, xử phạt tiền trên 30 triệu đồng... Hội nghị cũng đã được nghe các địa phương tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quy hoạch đất đai, chống xây dựng trái phép; nhìn nhận những tồn tại và rút ra những kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong những năm tiếp theo.


Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nguyễn Hà Bắc kết luận

Kết luận tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nguyễn Hà Bắc nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cần tiếp tục tập trung trong thời gian đến. Đối với Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X): Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) trong toàn Đảng bộ và xem đây là Nghị quyết trọng tâm, thường xuyên; tuân theo các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò tập thể; tăng cường đi cơ sở để tiếp xúc với dân cùng trao đổi, tháo gỡ và giải quyết những vướng mắc khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tiếp tục đề cao vai trò của người đảng viên, nhất là người đứng đầu; Ủy Ban kiểm tra Quận ủy tăng cường tham mưu công tác kiểm tra giám sát, nhất là kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện vi phạm để kịp thời xử lý, ngăn chặn những trường hợp cán bộ đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, nhũng nhiễu...; tiếp tục giám sát tiến độ thực hiện các thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, BTV Thành ủy và Quận ủy ...

Đối với Chỉ thị số 21 của Thành ủy và Nghị quyết 03 của Quận ủy: Các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành cần quyết liệt hơn nữa trong công tác tổ chức thực hiện; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; đưa việc lãnh đạo quản lý quy hoạch đất đai, chống xây dựng nhà trái phép vào chương trình công tác hàng năm của cấp ủy, địa phương nào để xảy ra xây dựng nhà trái phép, không phép mà không xử lý thì chịu trách nhiệm trước Quận ủy, Ủy ban; tiếp tục quán triệt và đề nghị các đ/c Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng Ban CTMT cùng nhân dân nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 03 và Chỉ thị số 21; tuyên truyền cho nhân dân hiểu và vận động nhân dân chấp hành chủ trương; phát động nhân dân tham gia tố giác những trường hợp  vi phạm về xây dựng trái phép và đảm bảo tất cả các sai phạm được người dân phản ánh đều phải xử lý kịp thời; UBND quận và các địa phương, các cơ quan đơn vị chức năng phải xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm...

Tại Hội nghị, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Thành ủy đã được khen thưởng.

 

Đông Phương  

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 5 9 9 7 6 6
Hôm nay: 1.459
Hôm qua: 2.415
Tuần này: 13.668
Tháng này: 79.040
Tổng cộng: 12.599.766
Đăng nhập