Kế hoạch triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Cập nhật lúc: 16:16 - 14/09/2021 Lượt xem: 335
 

Kế hoạch số 38-KH/QU ngày 14/9/2021 của Quận ủy Liên Chiểu về triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước:

TẢI VỀ

 

Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 38-KH/QU:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 2 9 1 0 0 3
Hôm nay: 1.804
Hôm qua: 5.675
Tuần này: 10.631
Tháng này: 92.405
Tổng cộng: 12.291.003
Đăng nhập