Liên Chiểu hoàn thành sớm việc thu thập thông tin 100% đơn vị sự nghiệp, hiệp hội
Cập nhật lúc: 14:13 - 31/03/2021 Lượt xem: 146


Tính đến ngày 30/3, quận Liên Chiểu đã hoàn thành việc thu thập thông tin đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch đề ra. Cụ thể đã có 61 đơn vị sự nghiệp và 19 hiệp hội hoàn thành kê khai, đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, cùng thời điểm trên, số lượng đơn vị doanh nghiệp đã kê khai trên hệ thống chỉ đạt tỷ lệ 17% do chưa thực hiện công tác báo cáo tài chính. Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế quận đề nghị các đơn vị doanh nghiệp còn lại đẩy nhanh tiến độ tự kê khai trên hệ thống.

Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin tại quận Liên Chiểu đối với đơn vị doanh nghiệp: từ ngày 1/3 đến ngày 29/4/2021; đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1/3 đến ngày 1/4/2021; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể từ ngày 1/7 đến ngày 22/7/2021; đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 1/7 đến ngày 15/7/2021.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại quận Liên Chiểu được xác định là cuộc tổng điều tra quan trọng nhằm thu thập số liệu về số lượng quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin,… đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, chính quyền địa phương. Số liệu từ kết quả tổng điều tra lần này sẽ được phân bổ và công bố đến cấp quận, đồng thời là cơ sở để làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời gian tới.

 

Phạm Bình.

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web