Hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo từ chính sách tín dụng
Cập nhật lúc: 10:04 - 18/02/2021 Lượt xem: 89


Hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững thông qua tín dụng ưu đãi là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, những năm qua, đồng hành cùng Ngân hàng chính sách xã hội, Hội LHPN quận Liên Chiểu - một trong bốn tổ chức Hội nhận ủy thác vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng, luôn xác định trách nhiệm của mình, tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động ủy thác nguồn vốn chính sách, tăng cường sự tiếp cận của chị em nghèo tới các nguồn vốn chính sách.

Năm 2020, Hội LHPN phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo. Đây được xác định là nội dung quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, hạn chế những tiêu cực nảy sinh từ túng thiếu dẫn đến vay nặng lãi, tín dụng đen,… tạo điều kiện cho hộ nghèo, phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Từ đầu năm, số lượng hộ được tiếp cận các nguồn tín dụng chính sách phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh đạt mức cao với 3.138 hộ; trong đó hộ được tiếp cận chương trình tín dụng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 1.181 hộ; hơn 1.863 hộ vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cho học sinh sinh viên khó khăn, đối tượng hoàn lương, cho vay nhà ở xã hội… Đến cuối năm 2020 dư nợ ủy thác qua Hội phụ nữ là hơn 123,6 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 26,8% trên tổng số dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội quận, tỷ lệ nợ quá hạn 0,04% trên tổng dư nợ hội quản lý và luôn phấn đấu duy trì ở mức dưới 0,04% trong những năm tiếp theo.

Để tăng hiệu quả sử dụng vốn, hỗ trợ các hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, có việc làm ổn định, hàng năm các cấp Hội đều phối hợp các ban, ngành đoàn thể tổ chức khảo sát, tìm nguyên nhân và biện pháp để tháo gỡ các khó khăn, giúp đỡ các hộ có nhu cầu làm ăn nhưng thiếu vốn, thiếu kiến thức, kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tham gia thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nữ tại khu vực đô thị, việc liên kết đồng bộ giữa hỗ trợ tiếp cận tín dụng và tiếp cận học nghề đã được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận và sự phối hợp của các tổ chức Hội đoàn thể, nguồn vốn chính sách đã thuận lợi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng chính sách xã hội giữ vững mục tiêu thực hiện chính sách tín dụng giảm nghèo, trong đó tập trung giúp hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo theo cách bền vững "Trao cần câu, không trao con cá". Nhờ đó hoạt động của Ngân hàng thời gian qua đã đem lại kết quả thiết thực đối với chủ trương giảm nghèo của Đảng, Nhà nước.

Một yếu tố quan trọng làm nên thành công của chính sách tín dụng là hoạt động tích cực của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ trưởng đã tận tụy, tích cực trong quá trình thu tiền tiết kiệm của các thành viên. Nhiều trường hợp phải đi thu góp hàng ngày để nộp hàng tháng theo quy định và cũng có những trường hợp vay tiền chay ì, không trả gốc lẫn lãi, bằng sự khéo léo, kiên trì vận động, tổ trưởng thuyết phục để thu hồi nợ, không để thất thoát vốn của Nhà nước. Trong quá trình hoạt động, các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, xử lý những sai phạm theo hướng phù hợp, đảm bảo nguồn vốn an toàn, tránh thất thoát và nợ quá hạn xảy ra không lớn, nâng cao uy tín của Hội. Bên cạnh phương thức hỗ trợ phụ nữ vay vốn thông qua nguồn vốn cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quận Hội đã chủ trương xây dựng nhiều mô hình góp vốn trong cộng đồng: phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo", "Góp vốn quay vòng", "Tiết kiệm tín dụng",… đi sâu khai thác nhiều vốn nội lực từ trong hội viên phụ nữ, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của hội viên. Từ những nỗ lực của các cấp Hội, 100% hội viên phụ nữ có nhu cầu về vốn đều được đáp ứng, từ đó hạn chế  tình trạng "cho vay nặng lãi, tín dụng đen". Ngoài ra thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cấp hội phụ nữ đã xây dựng các mô hình tiết kiệm đa dạng, hướng dẫn phụ nữ nghèo thực hiện tiết kiệm nhỏ để tạo thành nguồn vốn lớn. Những hoạt động này góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn vay, tạo việc làm tại chỗ với các hộ sản xuất có dư nợ tín dụng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội địa phương.

Để đồng hành cùng Ngân hàng Chính sách xã hội quận, nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo, trong thời gian tới các cấp Hội phụ nữ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người vay; đồng thời tăng cường kỹ năng cho cán bộ Hội thực hiện tốt các công đoạn ủy thác; đảm bảo công tác bình xét cho vay đúng đối tượng, đúng quy định; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sử dụng vốn; kiên quyết thu hồi dứt điểm các món nợ đến hạn, quá hạn, chây ỳ. Kết hợp đồng bộ cho vay với công tác chuyển giao KHKT, dạy nghề sản xuất nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn mặt khác tạo việc làm tại chỗ, ổn định cho phụ nữ nghèo.

 

PHẠM BÌNH. 

 


Liên kết web Liên kết web