Tham vấn cộng đồng dân cư trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án “Đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn”
Cập nhật lúc: 08:33 - 29/01/2021 Lượt xem: 234


Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết TL 1/500 Nhà máy xử lý rác tại khu vực bãi rác Khánh Sơn, thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và Công văn số 39/MTĐ-CNMT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2021 UBND phường Hòa Khánh Nam tiến hành tham vấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án "Đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn".


Đ/c Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường t
ham vấn cộng đồng dân cư trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn hiện nay có diện tích 20.178 m2, dự kiến thời gian thực hiện gần 02 năm, từ giai đoạn chuẩn bị dự án (tháng 12/2020) đến giai đoạn đưa dự án vào vận hành (10/2022). Mục tiêu là đầu tư mới lò đốt chất thải nguy hại và phương tiện, thiết bị xử lý chất thải nguy hại nhằm tăng công suất và xử lý đa dạng các chủng loại chất thải nguy hại với công nghệ mới hoàn toàn của nước Mỹ; Giai đoạn 1: công suất xử lý CTNH rắn là 5.412.000 (kg/năm) và xử lý nước thải là 10.560 m3/năm; Giai đoạn 2: công suất xử lý CTNH rắn là 4.620.000 (kg/năm) và xử lý nước thải là 5.280 m3/năm; Tổng công suất xử lý, tái chế CTNH rắn sau khi nhà máy hoàn thành vào cuối năm 2022 là 10.032 tấn/năm và xử lý nước thải 15.840 m3/năm.   


Đại diện Công ty
Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng báo cáo tiến độ Dự án

Sau khi nghe đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác vận hành nhà máy và tiến độ thực hiện đối với Dự án "Đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn" bằng thuyết minh hình ảnh và các hồ sơ có liên quan, toàn bộ các ý kiến của nhân dân trong cuộc họp đều đồng tính, ủng hộ và thống nhất với báo cáo tác động môi trường của Dự án.


Đại diện các hộ dân phát biểu thống nhất với chủ trương và có một số kiến nghị có liên quan

Bên cạnh đó, UBND phường cũng tiếp thu và kiến nghị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu, UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, thực hiện các đề xuất và nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân như: đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án; song song với việc giảm thiểu thấp nhất việc ô nhiễm môi trường, triển khai thi công tuyến cống hộp thoát nước từ bãi rác Khánh Sơn về kênh Đacô, tuyến đường Lê Trọng Tấn nối dài.

 

Trung Hiếu.

 


Liên kết web Liên kết web