Liên Chiểu quán triệt Nghị quyết 119/2020/QH14 của Quốc hội
Cập nhật lúc: 09:56 - 31/12/2020 Lượt xem: 157


Sáng 31/12, quận Liên Chiểu hội nghị phổ biến, quán triệt NQ số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và quán triệt, triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc quận, phường và đoàn thể.

Hội nghị được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp làm rõ những nội dung quan trọng của nghị quyết, như: quy định thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; nhiệm vụ của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND; nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, nhiệm vụ quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, phường… Đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới, có ý nghĩa quan trọng, tác động lớn đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố.

Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 quy định không tổ chức Hội đồng nhân dân ở quận, phường và do đó, Hội đồng nhân dân thành phố được giao thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý nhà nước trên địa bàn; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND quận, phường theo mô hình mới… Về cơ chế, chính sách đặc thù như: việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, phí, lệ phí và tăng thu ngân sách.

 

Q. Thắng.

 


Liên kết web Liên kết web