Quy định mới về chính sách tinh giản biên chế
Cập nhật lúc: 09:35 - 29/12/2020 Lượt xem: 467


Ngày 10/12/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về một số quy định về các trường hợp tinh giản biên chế, tuổi áp dụng chính sách để phù hợp với quy định tuổi nghỉ hưu mới, hiệu lực thi hành,… ; trong đó nổi bật là những điều chỉnh như sau:

    - Về các trường hợp tinh giản biên chế

    - Chính sách về hưu trước tuổi

    - Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước

    - Chính sách thôi việc ngay

    - Thời gian áp dụng chính sách tinh giản biên chế

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

                                                                                                                        

Theo nguồn tin của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
     Ông Thị Thủy Tiên.             

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web