Liên Chiểu: khai giảng Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1/2020
Cập nhật lúc: 17:52 - 11/11/2020 Lượt xem: 255


Sáng ngày 11/11, Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1/2020.


Quang cảnh buổi khai giảng

Trong thời gian 5 ngày, 109 học viên là quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy sẽ trải qua 5 chuyên đề với các nội dung chính: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình học, các học viên sẽ được ôn tập, nghiên cứu và trải qua đợt kiểm tra.


Ông Hồ Văn Trung -
Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy giảng dạy chuyên đề đầu tiên

Hoạt động này nhằm giúp các học viên nắm bắt kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, xác định rõ mục đích, động cơ phấn đấu vào Đảng để nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm trong công tác, lao động, học tập, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Phạm Bình.

 Liên kết web Liên kết web