Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
Cập nhật lúc: 15:06 - 08/09/2020 Lượt xem: 178


THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

 

          Thực hiện Thông báo số 430/TB-VP ngày 07/9/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, UBND quận Liên Chiểu thông báo như sau:

          1. Kể từ ngày 07/9/2020, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính quận, phường để thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

          2. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 770/TB-UBND ngày 29/7/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

          UBND quận Liên Chiểu thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web