Liên Chiểu tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
Cập nhật lúc: 09:32 - 13/07/2020 Lượt xem: 1461


Sáng 11-7, UBND quận Liên Chiểu tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 và tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình.


Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước


TUV - Bí thư Quận ủy Vũ Quang Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận diễn ra sôi nổi ở tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, qua đó thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đặc biệt là sự đồng thuận toàn thể nhân dân trên địa bàn quận tham gia, tích cực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và 3 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao. Từ các mô hình, cách làm hay trong phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tăng trưởng kinh tế bình quân 11,53%/năm; Tổng thu ngân sách ước đạt 2.647 tỷ đồng, tăng 2,37 lần so với giai đoạn trước. Trong 5 năm đã đầu tư xây dựng 398 công trình với tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; Chi hơn 312 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo. Hoạt động văn hóa, giải trí được đầu tư, chăm lo tốt, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, ANCT-TTATXH được đảm bảo. Trong giai đoạn 2020 - 2025, quận Liên Chiểu tích cực phổ biến, nhân rộng các mô hình hay; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng tại địa phương; phát động các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh; chú trọng vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước.

Dịp này, UBND quận tuyên dương, khen thưởng 163 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

Q. Thắng.

 


Liên kết web Liên kết web