Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự thi, thời gian, địa điểm nộp lệ phí dự thi viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2020 - 2021
Cập nhật lúc: 16:53 - 06/07/2020 Lượt xem: 2359


Thông báo số 419/TB-UBND ngày 03/7/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Danh sách thí sinh đăng ký dự thi, thời gian, địa điểm nộp lệ phí dự thi viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2020 - 2021

TẢI VỀ

 

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2020 - 2021 Bậc Mầm non:

TẢI VỀ

 

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2020 - 2021 Bậc Tiểu học:

TẢI VỀ

 

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2020 - 2021 Bậc Trung học cơ sở:

TẢI VỀ

 

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web