Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2020 - 2021 và nội dung ôn tập
Cập nhật lúc: 16:38 - 06/07/2020 Lượt xem: 1495


Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 03/7/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2020 - 2021 về việc Triệu tập thí sinh dự thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm học 2020 - 2021: 

 

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web