Phường Hòa Khánh Bắc tổng kết 05 năm triển khai thực hiên Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cập nhật lúc: 11:14 - 29/06/2020 Lượt xem: 99


Sáng ngày 26/6/2020 Hội Khuyến học phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

Về dự có đồng chí Nguyễn Hữu Xạ - PCT Hội khuyến học Thành phố Đà Nẵng, Hội khuyến học quận Liên Chiểu, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN phường, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Xây dựng xã hội học tập".


Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cộng đồng học tập đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Phong trào thi đua học tập suốt đời đã hình thành và phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Phong trào thi đua xây dựng dòng họ học tập trên địa bàn toàn phường được đẩy mạnh. Đến nay, toàn phường có 5 chi hội khuyến học dòng họ, các họ đã thực hiện tốt phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc triển khai đăng ký dòng họ học tập và kiểm tra, đánh giá, xếp loại dòng họ học tập đã được Hội Khuyến học 28 chi hội triển khai thực hiện nghiêm túc.

Kết quả năm 2016 có 05 dòng họ đăng ký công nhận 02 dòng họ học tập, đạt 40%; Đơn vị học tập có 04 đơn vị đăng ký (kết quả 02 đơn vị được công nhận đạt 50%). Cộng đồng học tập có 188 tổ đăng ký (kết quả có 65 tổ được công nhận đạt 35%), có 2173 hộ gia đình được công nhận gia đình học tập đạt 38%. Năm 2017, Gia đình học tập toàn phường có 6.657 hộ gia đình trong đó 5.635 hộ đăng ký và công nhận đạt 84%, Đơn vị học tập có 05 đơn vị đăng ký được công nhận đạt 100%, có 05 dòng họ đăng ký công nhận 02 dòng họ học tập, đạt 40%; Cộng đồng học tập có 81 tổ đăng ký (kết quả có 58 tổ được công nhận đạt 71%). Năm 2018 có 05 dòng họ đăng ký công nhận 03 dòng họ học tập, đạt 60%; Đơn vị học tập có 05 đơn vị đăng ký (kết quả 05 đơn vị được công nhận đạt 100%). Cộng đồng học tập có 73 tổ đăng ký (kết quả có 65 tổ được công nhận đạt 89%), có 5200 hộ gia đình đăng ký được công nhận 4300 gia đình học tập đạt 82,6%. Năm 2019 có 02 dòng họ đăng ký công nhận 02 dòng họ học tập, đạt 100%; Đơn vị học tập có 05 đơn vị đăng ký (kết quả 05 đơn vị được công nhận đạt 100%). Cộng đồng học tập có 70 tổ đăng ký (kết quả có 64 tổ được công nhận đạt 90%), có 5670 hộ gia đình đăng ký được công nhận 5100 gia đình học tập đạt 89,9%.


Đồng chí Nguyễn Hữu Xạ - PCT Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng trao kỷ niệm chương

Năm 2020, dòng họ học tập Tộc phùng Đa Phước được UBND quận Liên Chiểu khen thưởng, Đơn vị học tập trường Âu Cơ được UBND quận Liên Chiểu khen thưởng. Cộng đồng học tập tổ dân phố 21 UBND quận Liên Chiểu khen thưởng, Trường Nguyễn Lương Bằng là đơn vị xuất sắc được thành phố tặng Bằng khen. Đây là những hạt nhân của phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập, đã và sẽ đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người, mọi lứa tuổi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước và thực hiện xây dựng một xã hội học tập.


Đồng chí Hà Thúc Lộc - Chủ tịch Hội Khuyến học phường trao thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong 05 năm thực hiện Quyết định số 281

Nhân dịp này, trao tặng 01 kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học", UBND phường Hoà Khánh Bắc đã biểu dương khen thưởng cho 02 tập thể 07 cá nhân, Khen thưởng 03 đơn vị học tập; 03 gia đình học tập, 04 cộng đồng học tập, 01 dòng họ học tập có nhiều thành tích trong 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web