Thông cáo báo chí: Chưa có chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân đèo Hải Vân
Cập nhật lúc: 09:03 - 08/06/2020 Lượt xem: 198


Thực hiện Công văn số 2843/UBND-ĐTĐT ngày 29 tháng 4 năm 2020, của UBND thành phố Đà Nẵng V/v xử lý phản ánh của Báo chí. Nội dung Báo Đà Nẵng đăng bài "Bao giờ cấp sổ đỏ đất rừng sản xuất cho người dân đèo Hải Vân" phản ánh: sau khi nhận bàn giao đất rừng sản xuất từ Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu, từ năm 2017, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã lập đề án báo cáo UBND quận Liên Chiểu để có giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở khu vực đèo Hải Vân. Thế nhưng, đến thời điểm hiện nay, việc cấp sổ đỏ đất rừng sản xuất cho người dân vẫn chưa được cơ quan chức năng thực hiện. Sau khi báo đăng, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường quận kiểm tra, xử lý và thông tin đến bạn đọc nội dung xử lý vụ việc như sau:

Ngày 06/11/2015, UBND quận có Tờ trình số 286/TTr-UBND gửi UBND thành phố Về việc cho chủ trương và bố trí kinh phí để thực hiện Đề án giao đất, giao rừng cho nhân dân phát triển sản xuất trên địa bàn quận.

Ngày 16/11/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 2303/SNN-PTNT gửi UBND thành phố Về việc có chủ trương và bố trí kinh phí để triển khai đề án giao rừng trên địa bàn thành phố và ngày 09/6/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 1242/SNN-PTNT gửi UBND thành phố về Phương án giao đất rừng cho nhân dân sản xuất.

Ngày 30/10/2017, UBND thành phố có Công văn số 8811/UBND-KT về việc xử lý đề nghị của Sở NN và PTNT về việc phê duyệt phương án giao đất rừng cho nhân dân sản xuất, nội dung: "…. Tạm thời chưa phê duyệt Phương án giao đất rừng theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên; Ủy ban nhân dân thành phố sẽ cho ý kiến chỉ đạo xử lý vấn đề này sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 9973/VPCP-V.I ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ và ý kiến của Thanh tra thành phố về giao khoán đất rừng trên địa bàn quận Liên Chiểu theo Công văn số 5145/UBND-KT ngày 07/7/2017 của UBND thành phố…..".

Đến nay, UBND thành phố chưa có chủ trương giao đất, giao rừng cho nhân dân, do đó UBND quận chưa có cơ sở lập thủ tục giao đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất.

Thực trạng đất lâm nghiệp trước đây đã được giao khoán theo Nghị định 01/NĐ-CP và Nghị định 135/NĐ-CP, việc sử dụng đất rừng còn hạn chế, người dân chưa chủ động hoặc chưa mạnh dạn đầu tư để phát triển kinh tế vườn rừng bền vững. Nhiều trường hợp tự khai hoang sản xuất chưa được giao đất, thuê đất, đầu tư manh mún, nhỏ lẻ đất lâm nghiệp chưa sử dụng có hiệu quả. Hiện nay, UBND thành phố đã quy hoạch 3 loại rừng phân cấp, bàn giao cho các UBND phường quản lý đối với đất rừng sản xuất. Do đó, người dân có kiến nghị sớm được giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng để yên tâm đầu tư, sản xuất.

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 11 năm 2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, UBND quận kính đề nghị UBND thành phố đồng ý cho chủ trương về giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất Lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn và bố trí kinh phí để UBND quận có cơ sở triển khai thực hiện.

Vậy UBND quận Liên Chiểu thông tin để các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân được biết.

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web