Thông báo Thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2020-2021
Cập nhật lúc: 15:20 - 03/06/2020 Lượt xem: 2337


Thông báo số 397/TB-UBND ngày 03/6/2020 của UBND quận Liên Chiểu về việc Thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2020-2021:

TẢI VỀ

 

BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU VÀ MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THI TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC QUẬN LIÊN CHIỂU, NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Thông báo số 397/TB-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của UBND quận Liên Chiểu)

TẢI VỀ

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

TẢI VỀ

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web