Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 25/5/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu
Cập nhật lúc: 09:02 - 26/05/2020 Lượt xem: 226
 

Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 25/5/2020 của UBND quận Liên Chiểu về Định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn quận Liên Chiểu:

 

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web