Mặt trận phường Hòa Khánh Bắc hỗ trợ 03kg gạo cho mỗi hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Cập nhật lúc: 14:34 - 29/04/2020 Lượt xem: 147


Nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, chiều 24/4/2020, Mặt trận phường Hòa Khánh Bắc tổ chức phát 05 tấn gạo cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường. Theo đó mỗi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Mặt trận phường hỗ trợ 03kg gạo.

Để tránh tụ tập đông người nơi công cộng, UBMTTQ phường đã giao cho 05 địa điểm tại khu dân cư (Khu dân cư Đa Phước 2, khu dân cư Quang Thành 3B1, khu dân cư Quang Thành 4B1, khu dân cư Quang Thành 4A1, khu dân cư Thanh Vinh 2) trực tiếp trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình được 03kg gạo. Chiều ngày 27/4/2020, UBMTTQ phường trao tại hội trường UBND phường và trao làm nhiều đợt trong ngày.

Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân đạo, thể hiện trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường với mỗi người dân trong việc đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau tích cực phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm đời sống cho nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt nam phường cũng đã ra lời kêu gọi nhân dân ủng hộ phòng chống dịch góp phần chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và Nhà nước thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web