Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Cập nhật lúc: 16:04 - 22/04/2020 Lượt xem: 374


Ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNV nhằm bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, Thông tư này đã bãi bỏ các văn bản sau:

- Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 (Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP  từ ngày 05/3/2020)

- Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

- Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

 

Theo nguồn tin của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng

Ông Thị Thủy Tiên

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web