Hòa Hiệp Bắc hoàn thành công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022
Cập nhật lúc: 09:37 - 25/03/2020 Lượt xem: 513


Đến hết ngày 19/3/2020, 37/37 tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022. Bầu đủ số lượng 37 tổ trưởng và thống nhất giới thiệu 37 tổ phó theo quy định.


Hội nghi bầu cử

Có được kết quả thành công trên là sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy, sự phối hợp nhịp nhàng của UBND và UBMTTQ phường, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy chi bộ, sự phối hợp tốt giữa ban công tác mặt trận, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể khu dân cư; công tác tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố đảm bảo đạt các yêu cầu và tiến độ đề ra, phát huy tính dân chủ và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cán bộ công chức phường phụ trách các tổ dân phố đã tích cực tham gia công tác nắm bắt tình hình tổ chức bầu cử tại các tổ được phân công và báo cáo thường xuyên, kịp thời về UBND phường để có hướng chỉ đạo xử lý. Số lượng cử tri đại diện hộ gia đình đi dự trên 98%. Công tác chuẩn bị họp của các tổ dân phố chu đáo, trang trọng thông qua việc bố trí, sắp xếp và trang trí địa điểm họp. Hầu hết các Tổ trưởng dân phố được đại diện cử tri hộ gia đình bầu tái cử, các Tổ phó dân phố được Tổ trưởng trúng cử giới thiệu và cử tri đồng lòng, sau khi thống nhất với Ban công tác mặt trận khu dân cư.


Tổ trưởng và phó tổ dân phố ra mắt cử tri

Cuộc bầu cử Tổ trưởng và giới thiệu tổ phó tổ dân phố theo nhiệm kỳ quy định là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để chọn ra những người có trách nhiệm, đủ năng lực, uy tín cao, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của tổ dân phố giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại địa bàn  dân cư.

 

Như Hân.

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web