Rà soát, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND
Cập nhật lúc: 14:55 - 12/03/2020 Lượt xem: 135


Ngày 11/02/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều của Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo đó bãi bỏ Điều 18 và Điều 22 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND. Chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo Nghị quyết hiện hành của HĐND thành phố, cụ thể:

- Nghị quyết số 110/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định đối tượng và mức trợ cấp tốt nghiệp đại học, sau đại học và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành;         

- Nghị quyết số 241/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Việc rà soát, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND nhằm thống nhất, tránh lặp lại quy định tại nhiều văn bản khác nhau, đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

(Theo nguồn tin của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)

Ông Thị Thủy Tiên.

 

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web