Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2020
Cập nhật lúc: 09:46 - 09/02/2020 Lượt xem: 100
 

Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 01 năm 2020 (Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/01/2020):

 

TẢI VỀ

 

Phòng Nội vụ.

 

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web