Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2019
Cập nhật lúc: 15:16 - 06/01/2020 Lượt xem: 151
 

Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 12 năm 2019 (Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019):

 

TẢI VỀ

 

Phòng Nội vụ.

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web