Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2019
Cập nhật lúc: 14:20 - 06/12/2019 Lượt xem: 85


Báo cáo Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2019 (Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019):

 

TẢI VỀ

 

Phòng Nội vụ.

 

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web