Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu năm 2020
Cập nhật lúc: 09:01 - 17/12/2019 Lượt xem: 377


THÔNG BÁO
Về việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu năm 2020


Thực hiện Luật Tiếp công dân và căn cứ tình hình thực tế về công tác tiếp công dân trên địa bàn quận Liên Chiểu, UBND quận thông báo việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 02 ngày, vào ngày 05 và ngày 20 của tháng (buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). Nếu trùng lịch vào ngày nghỉ hoặc có lịch đột xuất của Chủ tịch UBND quận, Văn phòng HĐND và UBND quận sẽ thông báo thay đổi lịch tiếp tại Cổng thông tin điện tử quận lienchieu.danang.gov.vn hoặc tại Trụ sở Tiếp công dân.

2. Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân quận Liên Chiểu (số 168 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

3. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND quận, đại diện lãnh đạo: Thanh tra quận, Văn phòng HĐND và UBND quận, Ban Tiếp công dân quận; Ngoài các đơn vị nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế và nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND quận sẽ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan cùng tham gia tiếp công dân.

4. Để công tác tiếp công dân đạt hiệu quả, công dân đăng ký và gửi trước nội dung tại Ban Tiếp công dân quận để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND quận xem xét, quyết định.

5. Ban Tiếp công dân quận chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị chu đáo địa điểm,  thành phần và nội dung phục vụ cho công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận. UBND quận Liên Chiểu thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, công dân được biết và thực hiện./.

 

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web