Liên Chiểu: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 3/2019
Cập nhật lúc: 13:56 - 20/11/2019 Lượt xem: 188


Sáng ngày 19/11, Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 3/2019.


ảnh 1: Quang cảnh buổi khai giảng

Trong thời gian 5 ngày, 87 học viên là quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy sẽ trải qua 5 chuyên đề với các nội dung chính: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, hội nhập quốc tế… Trong quá trình học, các học viên sẽ được ôn tập, nghiên cứu thực tế và trải qua 1 kỳ kiểm tra.


Ông Nguyễn Thanh Chương - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quán triệt tại lớp học


Ông Hồ Văn Trung - Phó Ban Dân vận Quận ủy giảng dạy chuyên đề đầu tiên

Hoạt động này nhằm giúp các học viên nắm bắt kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, xác định rõ mục đích, động cơ phấn đấu vào Đảng để nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm trong công tác, lao động, học tập, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Phạm Bình.

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web