Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính tại phường Hòa Khánh Bắc
Cập nhật lúc: 15:22 - 04/11/2019 Lượt xem: 339


Trong thời gian qua, phường Hòa Khánh Bắc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác cải cách hành chính. Ngay từ đầu năm, việc triển khai tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện năm kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân đến giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc đã có những chuyển biến tích cực, tạo được lòng tin đối với nhân dân.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường

Xác định công tác cải cách hành là khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, UBND phường Hòa Khánh Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ CB, CC, VC, người lao động của phường; xây dựng các văn bản thực hiện, đồng thời phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đến nay, 100% cán bộ công chức phường sử dụng hòm thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo điều hành giúp cho các hoạt động của phường Hòa Khánh Bắc được thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp.

Ngoài việc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ công chức, người lao động cơ quan phường Hòa Khánh Bắc còn thực hiện công tác CCHC gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỹ năng xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp với người dân của đội ngũ cán bộ bộ phận "Một cửa" phường được nâng lên rõ rệt, nhận được sự hài lòng của người dân.


Bảng niêm yết thủ tục công khai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Tại bộ phận một cửa, 100% các TTHC được phường Hòa Khánh Bắc niêm yết công khai toàn bộ quy trình giải quyết để nhân dân dễ tiếp cận, giám sát việc thực hiện. Kết quả công tác giải quyết TTHC tính từ 30/10/2019: tổng số hồ sơ tiếp nhận: 11.685 hồ sơ; bao gồm Chứng thực: 9.591 hồ sơ; Hộ tịch: 1540 (Hồ sơ chứng thực 40); Bảo trợ xã hội: 19 hồ sơ; Người có công: 05 hồ sơ; Đất đai, nhà ở: 490 hồ sơ. Không có hồ sơ nào trễ hẹn.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhắc nhở đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. UBND phường xây dựng quy chế và duy trì lịch tiếp công dân, phân công Chủ tịch UBND phường và cán bộ Tư pháp hộ tịch trực tiếp hướng dẫn, tiếp dân vào thứ 4 hàng tuần; công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email, trang web của phường.


Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ giải quyết cho công dân

Từ những kết quả đã đạt được về thực hiện công tác cải cách hành chính UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện công tác CCHC 3 tháng còn lại của năm 2019 bằng các giải pháp cụ thể như sau: Tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo nguyên tắc; Thực hiện ký cam kết xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp gắn với thực hiện "Năm kỷ luật, kỷ cương hành chính"; nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của cán bộ, công chức chuyên môn khi tiếp nhận và thụ lý hồ sơ. Tăng cường công tác kiểm tra và giải quyết các vướng mắc về TTHC, duy trì nghiêm việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo không có hồ sơ trả chậm, trễ hẹn, tăng tỷ lệ hồ sơ trả sớm hẹn cho công dân.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).

 Liên kết web Liên kết web