Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 và định hướng đến năm 2025
Cập nhật lúc: 09:50 - 27/09/2019 Lượt xem: 171


Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc Triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2019 và định hướng đến năm 2025

 

93-KH-UBND.signed.pdf

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web