Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/9/2019 của HĐND quận Liên Chiểu về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Liên Chiểu khóa IV, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cập nhật lúc: 14:27 - 16/09/2019 Lượt xem: 269


Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 06/9/2019 của HĐND quận Liên Chiểu Khóa IV, Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 12 (bất thường) về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Liên Chiểu khóa IV, Nhiệm kỳ 2016 - 2021:

 

20-NQ-HDND.pdf

 

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web