Liên Chiểu điều động cán bộ chủ chốt cấp phường
Cập nhật lúc: 09:17 - 10/09/2019 Lượt xem: 574


Ngày 9-9, Quận ủy Liên Chiểu công bố các quyết định về việc điều động công tác cán bộ theo thẩm quyền.


Trao các quyết định điều động

Cụ thể: Điều chuyển bà Phạm Thị Hồng Hạnh, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc để đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc, chỉ định tham gia Ban chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy phường, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điều động ông Phan Công Bằng, thôi giữ chức Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Quận ủy để đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điều động ông Mai Thanh Quang, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điều động ông Phan Châu Tuấn, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hòa Khánh Nam đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điều động ông Lê Duy Du, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Hòa Hiệp Nam để đến nhận công tác tại HĐND quận Liên Chiểu; giới thiệu để HĐND quận bầu giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Q. Thắng.

 Liên kết web Liên kết web