Chỉ thị 40 đi vào cuộc sống
Cập nhật lúc: 13:46 - 09/09/2019 Lượt xem: 482
 

Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm 2019 là năm thứ 5 Liên Chiểu thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội", đã phát huy được vai trò lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Qua 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả khả quan, tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc nâng cao chất lượng phục vụ; đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận kịp thời các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ và địa phương.


Cảnh quan họp giao ban tại điểm giao dịch phường

Là một trong những đơn vị đóng vai trò quan trọng trong giám sát đối tượng vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn của hộ vay, thời gian qua, UBMTTQVN quận đã chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Công tác phối hợp giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác ngày càng được nâng cao. Điều đó thể hiện qua sự chuyển biến rõ rệt của nguồn vốn ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH. Nếu như trước khi có Chỉ thị 40, nguồn vốn do ngân sách quận ủy thác là 400 triệu đồng, thì từ khi có Chỉ thị đến nay là 2,8 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn nhận ủy thác của quận đến hết 30/6/2019 đạt 3,2 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận đã thực hiện cho vay trên 16.300 lượt hộ với số tiền gần 550 tỷ đồng. Trong đó: cho hơn 1.600 lượt hộ nghèo vay số tiền trên 62 tỷ đồng, gần 5.000 hộ cận nghèo vay 170 tỷ đồng, trên 1.800 hộ mới thoát nghèo vay số tiền 68 tỷ đồng, hơn 2.800 học sinh sinh viên vay trên 32 tỷ, hơn 180 tỷ cho trên 4.800 hộ vay tạo việc làm và hơn 32 tỷ cho vay các chương trình khác. Ngoài ra, giải quyết cho đối tượng hoàn lương vay, dư nợ là trên 1,2 tỷ đồng; 320 hộ đặc biệt nghèo vay số tiền 7,9 tỷ đồng; gần 450 hộ vay số tiền trên 15 tỷ thuộc đối tượng di dời giải tỏa. Tổng dư nợ tăng từ 158,4 tỷ đồng (năm 2014) đến nay dư nợ đạt 348,2 tỷ đồng (30/6/2019), tốc độ tăng trưởng 120%.

Giai đoạn 2014 - 2019, cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại quận đã giúp trên 7.000 hộ thoát nghèo, hơn 1.800 hộ thoát cận nghèo.

5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 đã làm thay đổi nhận thức tư tưởng và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội cũng như hoạt động của NHCSXH. Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mà cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã thể hiện bằng các hành động cụ thể như: bố trí Chủ tịch UBND phường tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị quận; quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc...

Với những hoạt động thiết thực trong thời gian qua, vừa qua, Hội Cựu chiến binh quận và phường Hòa Khánh Nam là 2 đơn vị thuộc quận Liên Chiểu đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40.


Các đơn vị vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 40, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách xã hội, NHCSXH quận Liên Chiểu tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhằm bảo đảm các hộ có đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách được kịp thời. Bên cạnh đó xác định nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển kinh tế xã hội của quận nhà.

 

Ngân hàng CSXH Liên Chiểu.

 Liên kết web Liên kết web