Đoàn phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn khu dân cư
Cập nhật lúc: 21:15 - 08/09/2019 Lượt xem: 850


Sáng ngày 7/9, Đoàn thanh niên phường Hòa Hiệp Bắc tổ  chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn ở cơ sở.


Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thị Tâm quán triệt tại lớp học

Tại đây, các đ/c được nghe báo cáo viên Nguyễn Ẩn - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu báo cáo về 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


Đ/c Nguyễn Ẩn - Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy báo cáo tại lớp học

Đồng thời, báo cáo viên đã dành thời gian nói chuyện chuyên đề về 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, lồng ghép thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế… Qua đây tiếp tục bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn ở khu dân cư, trang bị những kiến thức cơ bản nhất để đội ngũ này có nhận thức và hành động đúng, từ đó không ngừng rèn luyện trau dồi bản thân, cùng xây dựng tổ chức đoàn ngày một vững mạnh.


Cán bộ đoàn cơ sở tham dự lớp bồi dưỡng

 

Đông Phương.

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web