Liên Chiểu tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
Cập nhật lúc: 13:54 - 19/07/2019 Lượt xem: 536


Chiều 18-7, Quận ủy Liên Chiểu hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.


Quang cảnh hội nghị


TUV - Bí thư Quận ủy Vũ Quang Hùng điều hành hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến trên nhiều số lĩnh vực. Vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên. Lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra. Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến, "Tự chuyển hóa" trong nội bộ. Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 13 Quy chế, 8 Nghị quyết, 21 chương trình, 5 đề án, 113 kế hoạch, 16 quy định và 15 Chỉ thị. Qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Quận ủy thành lập 29 đoàn, tổ chức kiểm tra 109 lượt tổ chức Đảng và kiểm tra 27 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; thành lập 10 đoàn giám sát tại 21 lượt đơn vị về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.


PBTTT - Chủ tịch HĐND quận Đàm Quang Hưng báo cáo kết quả tại hội nghị

UBKT Quận ủy thành lập 5 tổ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại 11 tổ chức Đảng; kiểm tra 9 tổ chức cơ sở Đảng trong việc thi hành kỷ luật Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ quận Liên Chiểu thi hành kỷ luật 37 đảng viên, trong đó khiển trách 28, cảnh cáo 4, cách chức 1 và khai trừ 4 đảng viên. Toàn Đảng bộ quận phát triển 461 đảng viên mới, trong đó có 276 đảng viên nữ, 281 đảng viên là đoàn viên thanh niên.


PBT - Chủ tịch UBND quận Nguyễn Đăng Huy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Quận ủy Liên Chiểu xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đến là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu giúp việc; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phát huy hiệu quả công tác dân vận; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Q. Thắng.

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web