Liên Chiểu triển khai cuộc thi tìm hiểu thực hiện Chỉ thị 40
Cập nhật lúc: 08:41 - 18/07/2019 Lượt xem: 213


Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu vừa triển khai tham gia Cuộc thi tìm hiểu về Triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội".

Đối tượng dự thi là cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Bài tham gia dự thi gồm 2 phần: trả lời các câu hỏi do Ban chỉ đạo cuộc thi đề ra và viết tự luận về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 40. Bài viết không quá 2.000 từ, gửi về Ban tổ chức cuộc thi qua phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu số 322 Hồ Tùng Mậu trước ngày 5/8/2019. Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp Trung ương sẽ lựa chọn ra 5 bài dự thi trong các bài đạt giải phần thi viết cấp tỉnh/thành phố để tham dự phần thi thuyết trình tại Chương trình tổng kết cuộc thi.

Hoạt động này nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40, nâng cao ý thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của tín dụng chính sách xã hội tác động đến đời sống người dân, cũng như những đóng góp quan trọng, thiết thực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện kênh tín dụng ưu đãi, để người dân hiểu và thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên link:

https://www.baodanang.vn/can-biet/201907/thong-bao-cuoc-thi-3228146/

 

Phạm Bình.

 
 

Liên kết web Liên kết web