Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4
Cập nhật lúc: 14:00 - 16/07/2019 Lượt xem: 303


Sáng ngày 16/7, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh quận Liên Chiểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2019.


Phó Chủ tịch UBND quận Lê Văn Nghĩa phát biểu khai mạc

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu về các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Biên giới quốc gia và chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý vào bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới;


Trên 180 học viên tham gia lớp học

Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh - tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Tổ chức phản động FULRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Lớp học sẽ viết thu hoạch và bế mạc vào ngày 19/7 năm 2019.


Đ/c Phan Văn Hải
- Chính trị viên phó Cơ quan Quân sự quận Liên Chiểu báo cáo chuyên đề đầu tiên

 

Đông Phương.  

 Liên kết web Liên kết web