Kỳ họp thứ 10 HĐND phường Hòa Minh nhiệm kỳ (2016 - 2021)
Cập nhật lúc: 13:29 - 03/07/2019 Lượt xem: 216


Ngày 3/7, HĐND phường Hòa Minh tiến hành Kỳ họp thứ 10, khóa XI nhiệm kỳ (2016 - 2021). Kỳ họp tâp trung đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND phường; Kết quả thực hiện KTXH - QPAN 6 tháng qua; chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 6 tháng cuối năm. Về dự kỳ họp có PCT HĐND quận Phạm Minh và PCT UBND quận Nguyễn Nhường.


Bí thư - Chủ tịch HĐND phường Lê Thế Nhân điều hành kỳ họp

6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND phường duy trì thường xuyên việc giao ban với các Ban HĐND, UBND và UBMTTQVN phường. Nghe UBND phường báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KTXH - QPAN trong tháng để kịp thời xem xét, cho ý kiến, quyết định các vấn đề do UBND, các ngành và các khu dân cư trình. Hoạt động giám sát được thực hiện có hiệu quả nhất là các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân. Các dự án dân sinh, dự án treo, chương trình 4 an, cơ chế hoạt động của tổ 8394, quá trình xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, những vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Qua đó, kịp thời kiến nghị UBND phường có những giải pháp giải quyết hiệu quả. Thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, tổng hợp kịp thời, đầy đủ các kiến nghị chuyển các cấp giải quyết và trả lời cử tri theo quy định. Về kết quả thực hiện KTXH - QPAN, theo báo cáo của UBND phường, 6 tháng đầu năm giá trị TMDV thực hiện 395,3 tỷ đạt 53% kế hoạch; Tiểu thủ công nghiệp thực hiện 289 tỷ đạt 54,01%; Giá trị thủy sản thực hiện 1,085 tỷ đồng bằng 8,1%. Tổng thu ngân sách thực hiện 5,515 tỷ đồng đạt 59,5% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị được thực hiện khá tốt, cải cách hành chính tạo được sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giao dịch. Xây mới và sửa chữa 80 nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Đề nghị cấp thẻ BHYT cho 46 hộ cận nghèo và 187 hộ nghèo. Y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu của nhân dân. ANCT - TTATXH - QPAN trên địa bàn được đảm bảo.


Đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND; báo cáo thẩm tra của Ban KTXH; báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận; báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9 của HĐND phường và Hội nghị tiếp xúc cử tri các cấp. Nghe chất vấn và trả lời chất vấn của các Đại biểu HĐND về các lĩnh vực KTXH - QPAN; giải tỏa đền bù; ô nhiễm môi trường và các vấn đề phát sinh ở khu dân cư. Kỳ họp thông qua các Tờ trình và dự thảo các Nghị quyết 6 tháng cuối năm 2019.

 

Q. Thắng.

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web