Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 17/6/2019 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2019 - 2020 về việc Triệu tập thí sinh dự thi viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2019 - 2020
Cập nhật lúc: 16:39 - 18/06/2019 Lượt xem: 2333
 

Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 17/6/2019 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2019 - 2020 về việc Triệu tập thí sinh dự thi viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu, năm học 2019 - 2020:

 

TẢI VỀ

 

Tin cùng chuyên mụcLiên kết web Liên kết web