Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020
Cập nhật lúc: 17:49 - 15/05/2019 Lượt xem: 7192


Thông báo số 338/TB-UBND ngày 15/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020:

TẢI VỀ

 

Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức:

TẢI VỀ

 

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển:

TẢI VỀ

 

Quyết định số 568/QĐ-SNV ngày 09/5/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng năm học 2019 - 2020:

TẢI VỀ

 
 

Liên kết web Liên kết web