Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020
Cập nhật lúc: 17:49 - 15/05/2019 Lượt xem: 4637


Thông báo số 338/TB-UBND ngày 15/5/2019 của UBND quận Liên Chiểu về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2019 - 2020:

TẢI VỀ

 

Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức:

TẢI VỀ

 

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển:

TẢI VỀ

 

 
 

Liên kết web Liên kết web