Thông báo “Giải thưởng Khuyến học Liên Chiểu”
Cập nhật lúc: 00:59 - 12/05/2019 Lượt xem: 1091


Hội Khuyến học Quận Liên Chiểu đã tham mưu UBND quận thành lập "Giải thưởng Khuyến học Liên Chiểu". Để kịp thời phổ biến và tổ chức thực hiện chủ trương này, Hội Khuyến học quận đăng tải Quyết định, Điều lệ của Giải và công văn số 09/HD-KH ngày 07/5/2019 của Hội Khuyến học lên Website của quận Liên Chiểu để phổ biến cho các phòng ban, đoàn thể trong quận, các phường, trường học tổ chức thực hiện, đồng thời tải các biểu mẫu về để làm báo cáo trao giải hằng năm.

 

* Quyết định và Điều lệ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND Quận Liên Chiểu:

          - Quyết định:   Tải về

          - Điều lệ:         Tải về

 

* Công văn số 09/HD-KH ngày 07/5/2019 của Hội Khuyến học:  

          - Công văn số 09/HD-KH: Tải về 

          - Mẫu 1-KH, Mẫu 2-KH:    Tải về

          - Mẫu 3-KH:                      Tải về

 

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN LIÊN CHIỂU.

 

 

 

Tin cùng chuyên mục


Liên kết web Liên kết web