Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Cập nhật lúc: 14:46 - 05/03/2019 Lượt xem: 175


Chiều 4/3, Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.


Quang cảnh buổi khai giảng

Trong thời gian 7 ngày, 78 đảng viên mới của 15 cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học Công nghệ; xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Xây dựng Đảng về đạo đức; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đánh với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Thông tin tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của quận và định hướng tư tưởng thời gian tới.


UVBTV Quận ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Thanh Chương phát biểu quán triệt lớp học

Cùng với đó, các học viên sẽ đi thực tế tại Khu căn cứ lõm cách mạng B1 - Hồng Phước và viết bài thu hoạch. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

 

Q. Thắng.

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web