Đảng ủy Hòa Khánh Nam triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và học tập Chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019
Cập nhật lúc: 16:42 - 04/03/2019 Lượt xem: 144


Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/QU, ngày 17-12-2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về "triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng"; Học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ngày 28/02/2019, Đảng bộ Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.


Hội nghị triển khai Nghị quyết TW 8 (khóa XII) và Chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019

Về dự và giúp Đảng bộ nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và Chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Chương - Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã dành nhiều thời gian, tập trung báo cáo chuyên đề Qui định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" và Chủ đề  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Đồng chí Nguyễn Thanh Chương, UV BTV, Trưởng BTG Quận ủy, Giám đốc TTBDCT quận, Báo cáo viên Hội nghị   

Phát biểu bế mạc Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết, đồng chí Phan Châu Tuấn - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, các chi bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05, trong đó tập trung "cụ thể hóa Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 12-02-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy. Đăng ký thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết năm 2019; Đối với tập thể Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký ít nhất 02 nội dung công việc cụ thể để thực hiện trong năm 2019; Đối với 42 chi bộ đăng ký ít nhất 02 nội dung công việc cụ thể để thực hiện trong năm 2019. Đối với cá nhân: Mỗi CBCCVC, người lao động tại các cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện các nội dung cam kết theo hướng dẫn của Thường trực Đảng ủy". Việc đăng ký thực hiện nội dung công việc cụ thể là cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và tập thể đơn vị cuối năm.

 

Trung Hiếu - phường Hòa Khánh Nam.

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web