Phường Hòa Khánh Bắc khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cập nhật lúc: 13:55 - 02/01/2019 Lượt xem: 331


Sáng ngày 28/12, phường Hòa Khánh Bắc khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân (HĐND) phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2018, bàn các giải pháp thực hiện trong năm 2019; thông qua các Nghị quyết của HĐND phường. 


Quang cảnh kỳ họp

Năm 2018, tình hình kinh tế phường tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 8.700 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 100% so với kế hoạch. Giá trị Thương mại dịch vụ đạt gần 850 tỷ đồng đạt trên 100%, thủy sản nông nghiệp đạt gần 2 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt gần 10,7 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch. Công tác giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực được đảm bảo. Giáo dục, Y tế được quan tâm. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong năm đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 83 nhà chính sách số tiền trên 2,6 tỷ đồng; hỗ trợ trên 3.000 suất quà trị giá gần 900 triệu đồng cho hộ nghèo toàn phường, giảm 126 hộ nghèo. Hoạt động của mặt trận và các hội đoàn thể hiệu quả thiết thực. Tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững. Tổ chức xét tuyển, tuyển chọn công dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ đúng quy trình. UBND phường tổ chức 150 đợt ra quân kiểm tra trật tự đô thị, xử lý gần 250 trường hợp; kiểm tra xử lý 12 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Năm 2019, toàn phường tập trung các nguồn lực thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, môi trường. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình "Thành phố 4 an", cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội. Tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tại kỳ họp, UBND phường cũng đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND phường. Đại diện mặt trận phường báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và công tác giám sát đại biểu dân cử năm 2018; Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo. Kỳ họp thông qua tờ trình danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tọa kỳ họp thông qua dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Kỳ họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Lãnh đạo UBND phường phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu HĐND phường về kiến nghị tại Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND phường. Kỳ họp thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND năm 2019; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019.

 

Phạm Bình.

 
 

Liên kết web Liên kết web