Hòa Hiệp Nam: Xây mới và sửa chữa 59 nhà chính sách
Cập nhật lúc: 13:38 - 02/01/2019 Lượt xem: 147


Sáng ngày 28/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Hòa Hiệp Nam tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả hoạt động giám sát năm 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng an ninh (QPAN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; nghe chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua dự thảo các Nghị quyết của HĐND phường.


Quang cảnh kỳ họp

Trong năm 2018, Hội đồng nhân dân và các Ban của HĐND phường Hòa Hiệp Nam đã tổ chức giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết HĐND phường, tập trung vào các lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện chương trình thành phố 4 an… Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Hòa Hiệp Nam thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, kinh tế tăng trưởng ổn định. Gía trị thương mại dịch vụ đạt trên 378 tỷ đồng; Tiểu thủ công nghiệp trên ước thực hiện trên 47 tỷ đồng, đạt trên 117%. Chương trình thành phố 4 an được triển khai thực hiện tốt, đã xây mới và sửa chữa 59 nhà cho đối tượng chính sách với kinh pí trên 2,2 tỷ đồng; Giải quyết cho 440 hộ nghèo vay trên 16 tỷ đồng, cấp BHYT  trên 2.700 hộ nghèo.


Đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo việc giải quyết các đơn thu khiếu nại; nghe Mặt trận phường báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND phường; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội phường; nghe chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh; Thông qua các Tờ trình và dự thảo các Nghị quyết năm 2018.

 

Đông Phương. 

 
 

Liên kết web Liên kết web