Liên Chiểu: Cải cách hành chính nhìn từ hội thi trực tuyến
Cập nhật lúc: 10:01 - 28/12/2018 Lượt xem: 189


Nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới; vừa qua, UBND quận Liên Chiểu tổ chức Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Liên Chiểu năm 2018 thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn quận tham gia.


Đồng chí Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND quận khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong Hội thi trực tuyến về công tác cải cách hành chính

Hội thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần trắc nghiệm bắt buộc 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị phải tham gia dự thi đồng thời trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm với nội dung xoay quanh các vấn đề được đề cập ở các văn bản như: Nghị quyết số 30c của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị định 61/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quyết định số 03 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm trong bộ máy chính quyền địa phương, Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới, Quyết định số 9294 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 5489 về ban hành Quy định khung khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Chỉ thị số 07 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc xử lý vi phạm trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân,…

Đối với phần thi tự luận phải có ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức người lao động của mỗi đơn vị tham gia thi viết với nội dung: "Ý tưởng, giải pháp về cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, khắc phục những bất cập hạn chế hiện nay". Nội dung tham gia bài dự thi có thể trình bày và đề xuất các giải pháp liên quan đến công việc người dự thi đang đảm nhận; những bất cập tại cơ quan, đơn vị hoặc những bất cập về công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ứng dụng CNTT của UBND quận hiện nay. Mỗi bài dự thi được quy định không quá 1.500 từ và hoàn thành bài thi trong vòng 10 ngày.

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 15/10 đến ngày 19/10, CBCCVC quận đăng nhập tài khoản qua địa chỉ email thành phố để thực hiện phần thi trắc nghiệm. Với 20 câu hỏi được hệ thống chọn xác suất trong Bộ câu hỏi do Ban Tổ chức xây dựng, thí sinh có 25 phút để thực hiện phần thi của mình. Tham gia hội thi có 288 CBCCVC, người lao động quận tham gia dự thi, đạt tỷ lệ 78,7%. Các cơ quan, đơn vị có số lượng CBCCVC, người lao động tham dự cao như phường Hòa Khánh Bắc, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Y tế, phòng Lao động - TB và XH, Trung tâm DS - KHHGĐ, Đài Truyền Thanh. Đồng thời có 278 bài dự thi đạt yêu cầu (trên 10 câu trả lời đúng), đạt tỷ lệ 97%, chỉ có 10 bài thi không đạt yêu cầu.

Qua kết quả thi trắc nghiệm trên hệ thống cho thấy CBCCVC quận thực sự quan tâm đến công tác cải cách hành chính, quan tâm đến hội thi, có đọc tài liệu, tìm hiểu các nội dung thi; việc nhận thức về cải cách hành chính của CBCCVC quận trong giai đoạn hiện nay được nâng lên. Bên cạnh đó vẫn còn cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND quận về tổ chức hội thi, số lượng CBCCVC, người lao động tham gia thi ít, không đạt yêu cầu như: Phường Hòa Hiệp Nam chỉ có 17 CBCC, người lao động thi/28 CBCC, người lao động đăng ký; Phòng Quản lý đô thị chỉ có 1/11 người; Văn phòng HĐND và UBND chỉ có 8/16 người; Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị có chỉ có 5/9 người,…

Trong phần thi viết, Ban tổ chức hội thi đã nhận được 66 bài dự thi. Nội dung các đề xuất của CBCCVC, người lao động tham gia dự thi cơ bản đạt yêu cầu đề ra của Ban tổ chức Hội thi, nhiều giải pháp, sáng kiến có cơ sở về lý luận và thực tiễn có thể triển khai, thực hiện được trên địa bàn quận.

Kết quả hội thi, Chủ tịch UBND quận biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Hội thi. Trong đó, phường Hòa Khánh Bắc đạt giải Nhất, giải Nhì phường Hòa Minh, Khuyến khích thuộc về các phòng ban: Đài Truyền thanh, Phòng Tư Pháp, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Ban Quản lý các chợ quận Liên Chiểu.

Hội thi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận, phường về công tác cải cách hành chính và công nghệ thông tin. Giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm rõ các quy định của Nhà nước về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi giải quyết công việc của mình; góp phần giúp cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét về tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc tại từng cơ quan, đơn vị. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động trên địa bàn quận.

 

Phạm Bình.

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web