Chuyển biến tích cực về ứng dụng CNTT trong Cải cách hành chính ở Liên Chiểu
Cập nhật lúc: 15:39 - 26/12/2018 Lượt xem: 151


Những năm trước đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính được quận Liên Chiểu "Tự đánh giá nghiêm túc" là còn nhiều hạn chế, thì năm 2018 lĩnh vực này đã có nhiều chuyển biến tích cực.


Cán bộ phòng, ban làm việc trên hệ thống

Ngay từ đầu năm 2018, UBND Quận Liên Chiểu đã đề ra nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế 1 cửa liên thông, nhằm từng bước chuyên nghiệp, hiện đại nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. UBND quận đã giao Đài Truyền thanh quận tăng cường thời lượng tuyên truyền các dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp phòng Nội vụ quận và phòng Văn hóa Thông tin nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền. Đối với Trang Thông tin điện tử của Quận, thường xuyên đăng tải những nội dung liên quan đến cải cách hành chính để CBCCVC và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đều biết, vận dụng và thực hiện. Đối với Trang Thông tin điện tử các phường, thường xuyên cập nhật nhanh thông tin về chủ trương, chính sách, văn bản, quy định, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến,… Trang Thông tin điện tử quận và 5 phường còn tích hợp cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính vào Cổng Thông tin điện tử của thành phố.


Người dân bấm số thứ tự


Người dân chờ thực hiện giao dịch tại tổ 1 cửa của quận

Bên cạnh đó, quận đã triển khai mô hình đăng ký các thủ tục thực hiện trực tuyến tại các điểm internet trên địa bàn quận. Qua đây, giúp tổ chức, công dân không cần đến các cơ quan công quyền mà giao dịch vẫn được thực hiện. Việc sử dụng chữ ký số thời gian qua, từ chỗ chưa quen, chưa ứng dụng phổ biến, nay đã phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng. Sử dụng chữ ký số ở quận được các cấp lãnh đạo quận Liên Chiểu xem là bước "nâng cao hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin" trong xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc Quận.


Người dân tương tác, kiểm tra thông tin qua 2 màn hình tại tổ 1 cửa phường Hòa Minh

Từ đầu năm 2018 đến nay, số lượng tài khoản công dân điện tử được tạo là 10.176 tài khoản. Tổng số dịch vụ công hành chính mức 3,4 là 42 dịch vụ cấp quận, 40 dịch vụ cấp phường. Tính đến ngày 03/11/2018, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3 trên địa bàn quận: cấp quận: 1119 hồ sơ/6898 tổng số hồ sơ. Cấp phường: 92 hồ sơ/4625 tổng số hồ sơ. Số hồ sơ nộp trực tuyến trên phần mềm đạt 771 hồ sơ (số lượng hồ sơ đứng thứ 2/7 quận, huyện). Trong đó: Một số dịch vụ có hồ sơ dịch vụ công trực tuyến (10 dịch vụ) như: Cấp xác nhận quy hoạch (169 hồ sơ/1106 hồ sơ), cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ (17 hồ sơ/141 hồ sơ), điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (07 hồ sơ/141 hồ sơ), cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (380 hồ sơ/2765 hồ sơ), cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (10 hồ sơ/44 hồ sơ), cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (06 hồ sơ/57 hồ sơ), thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (29 hồ sơ/ 207 hồ sơ), đăng ký hộ kinh doanh (135 hồ sơ/658 hồ sơ), đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (01 hồ sơ/05 hồ sơ), thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh (21 hồ sơ/221 hồ sơ).

Những chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng CNTT ở lĩnh vực CCHC đến từ sự quyết liệt của lãnh đạo quận, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Đây là kết quả tất yếu thông qua việc lãnh đạo quận luôn thẳng thắn trong đánh giá những mặt hạn chế, tồn đọng trong quá trình thực hiện ứng dụng CNTT; những bất cập trong lề lối làm việc những năm trước đều được xử lý, khắc phục trong năm 2018.

 

Q. Thắng.

 

Tin cùng chuyên mục 

Liên kết web Liên kết web