Hòa Hiệp Bắc: Không có hồ sơ trễ hẹn
Cập nhật lúc: 09:36 - 26/12/2018 Lượt xem: 145


Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018, Hòa Hiệp Bắc là một trong 2 địa phương (cùng với phường Hòa Minh) được đánh giá cao về công tác cải cách hành chính, đã ứng dụng có hiệu quả phần mềm một cửa trong công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, tạo sự hài lòng cho tổ chức, công dân khi đến liên hệ giải quyết về các thủ tục hành chính.

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của UBND quận Liên Chiểu và tình hình thực tế tại địa phương, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã xây dựng và ban hành Quyết định 69/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 kèm theo Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018, đảm bảo thời gian theo quy định. Tổ chức hội nghị triển khai nội dung kế hoạch công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức phường. Bên cạn đó, UBND phường xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác cải cách hành chính, những hình thức triển khai và thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính qua nhiều kênh để người dân được biết. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: thông qua các cuộc họp, hội nghị, giao ban tổ dân phố, biên tập các tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường; đăng tải lên Website của phường; tuyên truyền CCHC trên trang mạng xã hội Facebook… Đồng thời triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, thực hiện năm kỷ luật kỷ cương hành chính gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bám sát nhiệm vụ trong năm và thực hiện có hiệu quả "Năm kỷ luật kỷ cương hành chính", UBND phường phân công Thường trực UBND phụ trách công tác cải cách hành chính, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, xếp lịch lãnh đạo phường trực ký hằng ngày tại bộ phận "một cửa"; phân công công chức Văn phòng - Thống kê (VP-TK) phụ trách công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại địa phương. Đồng thời cũng cố, thay đổi thành viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả với 06 thành viên, trong đó Công chức VP-TK làm Tổ trưởng Tổ tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ), bố trí 3 công chức chuyên môn tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên lĩnh vực Đất đai, Hộ tịch - Chứng thực, Người có công và Bảo trợ xã hội. Xây dựng bảng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Bộ phận tiếp nhận, có chế độ khen thưởng và xử lý kỷ luật nếu vi phạm. Tiến hành quán triệt nội dung Nghị định 61/2018/NĐ-CP "Về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" đến cán bộ công chức phường và thực hiện niêm yết công khai để nhân dân biết, theo dõi.


Tổ Tiếp nhận và Trả kết quả phường Hòa Hiệp Bắc

Để tạo sự thân thiện, hài lòng với tổ chức, công dân khi đến liên hệ công việc, UBND phường chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Trang bị kiến thức, kỹ năng về giao tiếp ứng xử, tinh thần phục vụ nhân dân, bồi dưỡng về công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo phần mềm một cửa dùng chung của thành phố để cập nhật thông tin và giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân, tổ chức. Theo đó, Tổ TN&TKQ của phường phát huy tốt vai trò trách với công việc được giao, tham mưu giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, không ngừng hướng đến tạo sự hài lòng trong giải quyết hồ sơ thủ tục cho tổ chức công dân. Cụ thể trong năm 2018, Hòa Hiệp Bắc đã giải quyết 4.872 hồ sơ các loại cho tổ chức, cho công dân. Trong đó có 274 hồ sơ sớm hẹn, 4.598 hồ sơ đúng hẹn; không có hồ sơ trể hẹn, tạo sự hài lòng cho các tổ chức, công dân khi đến giao dịch. Tiếp tục nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, UBND phường bố trí đủ số lượng máy phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Hiện nay, tại Bộ phận TN&TKQ đang áp dụng phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp để xử lý hồ sơ hộ tịch; phần mềm một cửa của Thành phố để giải quyết và cập nhật thủ tục hành chính dùng chung cấp phường. Triển khai rộng rãi và công khai các dịch vụ thực hiện trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn quận và phường để tổ chức, công dân biết và thực hiện. Tổng số dịch vụ công do UBND phường thực hiện là 40 thủ tục trên 4 lĩnh vực. Đến nay đã có 30 hồ sơ đăng ký trực tuyến và được trả đúng hạn, trong đó có 28 hồ sơ trả sớm hạn. Về sử dụng chữ ký số, 3/3 lãnh đạo UBND phường đều thực hiện sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản, văn bản đến được Chủ tịch UBND phường thực hiện bút phê trước khi chuyển cán bộ chuyên môn xử lý. Qua khảo sát mức độ hài lòng dịch vụ hành chính công năm 2018, kết quả 779/779 phiếu hài lòng, đạt 100%.


Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính

Với phương châm "Thân thiện, nhanh chóng, đúng luật", để phục vụ ngày càng tốt hơn cho tổ chức, công dân, Hòa Hiệp Bắc sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế, phát huy những mặt mạnh, không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, góp phần xây dựng công tác cải cách hành chính của quận nhà ngày một hiệu quả.

 

 

Đông Phương.

 
 

Liên kết web Liên kết web