Liên Chiểu: Gần 30 lượt tuyên truyền pháp luật
Cập nhật lúc: 13:41 - 21/12/2018 Lượt xem: 101


Chiều 20/12, Hội đồng Giáo dục pháp luật quận Liên Chiểu tổng kết công tác giáo dục pháp luật năm 2018.


Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Năm 2018, phòng Tư pháp quận phối hợp với các phường và các đơn vị, hội đoàn thể tổ chức gần 30 buổi truyền pháp luật cho hơn 33.000 ngàn lượt người. Nội dung tuyên truyền được phân thành 3 nhóm: Nhóm 1 là các văn bản luật liên quan thực hiện "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư", "Kỷ luật kỷ cương hành chính", "Năm văn hóa, văn minh đô thị"; Nhóm 2 là các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện Quyết định số 2526 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Đề án thực hiện chương trình "Thành phố 4 an"; Nhóm 3 là các văn bản pháp luật đực Quốc hội thông qua trong năm 2017 và 2018.


Tuyên truyền trực quang

Tùy điều kiện, đối tượng, các đơn vị đã có nhiều cách triển khai tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực như: hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền miệng, phát hành tờ gấp đến từng hộ gia đình và đặc biệt là sân khấu hóa. Qua đó, các thông tin, văn bản pháp luật đến với người dân được dễ dàng hơn.

 

Q. Thắng.

 
 

Liên kết web Liên kết web